שימור דם טבורי תאי גזע

מיקי שחם מביא דיווחי וחדשות תאי גזע מהעולם: השתלה של תאים מייצרי אינסולין שנלקחו מתאי גזע מזנכימים סטרומאליים מדם טבורימיקי שחם מביא דיווחי וחדשות תאי גזע מהעולם: השתלה של תאים מייצרי אינסולין שנלקחו מתאי גזע מזנכימים סטרומאליים מדם טבורי

Authors: Wang, Hwai-Shi; Shyu, Jia-Fwu; Shen, Wen-Sheng; Hsu, Hsin-Chi; Chi, Torng-Chien; Chen, Chie-Pein; Huang, Seng-Wong; Shyr, Yi-Ming; Tang, Kam-Tsun; Chen, Tien-Hua | Cell Transplantation  | 2011

תקציר

ניתן לטפל בסוכרת עם השתלת איונים, למרות שנדירים הם התורמים.

כמו כן, הובהר על ידי מיקי שחם, כי מחקר זה חקר בין אם תאי גזע מזנכימיים אנושיים (MSC) מסטרומה של הדם הטוברי יכולים לקבל הוראה להשתנות לתאים מייצרי אינסולין וההשפעות של הזרקה רטרו-אורביטלית של תאים מייצרי אינסולין לטיפול בעכברים (NOD) חולקי סוכרת שלא כתוצאה ממשקל עוקף.

MSC בודדו מסטרומה של דם טבורי אנושי ותוכנתו כדי להשתנות לתאים מייציר אינסולין בעזרת אמצעי השתנות.

תאים שהשתנו הוערכו על ידי האימונוציטוכימיה, RT-PCR’ ו-PCR בזמן אמת. שחרור סי-פפטיד, גם ספונטנית וגם לאחר אתגר גלוקוז, נמדדה על ידי ELISA.

נמסר על ידי מיקי שחם, כי זה שנים, דם טבורי מהווה את המקור היישומי המועדף, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. בשל היות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות רפואת חידוש איברים דוגמת הטיפול באוטיזם, שיתוק מוחין, אלצהיימר, פרקינסון, פגיעות נוירולוגיות, ראיה, שמיעה, לב, סוכרת וכיוב'.

תאים מייצרי אינסולין לאחר מכן הושתלו אצל עכברי NOD. רמות הגלוקוז בדם ומשקלי הגוף היו תחת בקרה שבועית.

גרעין אנושי וסי-פפטיד התגלו בכבדי העכברים בעזרת אימונוהיסטוכימיה. גנים הקשורים לפיתוח תא-בטא לבלבי בוטאו בתאים מייצרי האינסולין שהשתנו.

שחרור הסי-פפטיד במבחנה של תאים שהשתנו גדל לאחר האתגר.

בנוסף, בדיקות של סבילות גלוקוז בגוף החי הראו שרמות הסוכר בדם ירדו לאחר ההשתלה של התאים אצל עכברי ה-NOD.

לאחר ההשתלה, תאים מייצרי אינסולין הכילו סי-פפטיד וגרעינים אנושיים נמצאו בכבד.

לפיכך, הדגמנו שתאים מייצרים אינסולין שהשתנו והובאו מ-MSC סטרומאליים מדם טבורי שהושתלו אצל עכברי ה-NOD יכולים להקל על היפרגליקמיה בעכברים חולי סוכרת.

הובטח כי מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, שימור דם טבורי ובנק דם טבורי, מבעלי החברות האחיות "בנק החיים" וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים | רפואה התחדשותית | רפואה מחדשת | רפואה רגנרטיבית | Regenerative Medicine | Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.

עד כה, עם כל הטוב יותר שבפן היישומי של תאי הגזע מדם טבורי בהשוואה למקורות האחרים,  ה ב ע י ה  של התחום היא ביעילות האיסוף הנמוכה של דם טבורי והמצב מצוי בשינוי בימים אלה,  מיקי שחם הוא שפיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:

·  השתלות במבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.

·  סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות במצטבר מספר תאים גבוה.

·  טיפול במגוון מחלות שונות במהלך החיים.

לפי מיקי שחם, בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות בנק דם טבורי "דם טבורי", בלבד ובקרוב מתחיל שיווקה גם בעולם.
חזרה למאמרים»


לאתר בנק החיים

מאמרים דם טבורי

להגרלת מנוי שימור דם טבורי חינם