שימור דם טבורי תאי גזע

מיקי שחם – מביא דיווחים מדעיים - רפואיים מהעולםמיקי שחם – מביא דיווחים מדעיים - רפואיים מהעולם:


א'         תאי גזע מזנכימיים מדם טבורי מבטאים סמנים עצביים


ג'אונג ג'א, גאנג אג', הונג סה, הוואנג סה, קים סוו, יאנג יה, אהן ק, האן ה, קים ה. השתנות עצבית מהירה של תאי גזע מזנכימיים מדם טבורי אנושי. Neuroreport 2004, 15(11): 1731-4.


דם טבורי אנושי מכיל תאי גזע המטופויטים ותאי גזע מזנכימיים, אשר נחשבים כמקורות בעלי ערך להשתלה ולטיפול תאי. תחת תנאאים פרו-נוירוגניים, תאים מזנכימיים מניחים במהרה את המורפולוגיה של תאי עצב מולטי-פולאריים ומבטאים סמנים עצביים (Tuj1, TrkA, GFAP, CNPases). הפוטנציאל הנוירוגני של תאים מדם טבורי עשוי לקדם גישות טיפוליות של תאי גזע למחלות נוירו-דגנרטיביות.


לפי מיקי שחם, בנק החיים, דם טבורי מהווה מקור טוב יותר ממוח עצם, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים כיום ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. מהיות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות חידוש איברים.


ב'         דם טבורי ופלוריפוטנטיות


קוגלר ג, סנסקן ס, איריי ג'א, טראפ ט, מושן מ, פלדהאן נ, ליקטק ס, סורג רב, פישר ג, רוונזבאום ק, גרשאט ס, ניפר א, בנדר ג, דגיסטריקי או, גאו ג, קפלן אי, קולטי אג, אלמיידה-פורדה ג, מולר הוו, זנג'אני, וורנט פ. תא גזע סומטאי אנושי חדש מדם טבורי של השליה עם פוטנציאל השתנות פלוריפוטנטי טבעי. J Exp Med 2004, 200(2): 123-35.


CD 45-, אוכלוסיה נדירה מדם טבורי אנושי יכולה להתרחב ל10(15) תאים מבלי לאבד פלוריפוטנציה. הם מסוגלים להשתנות לאוסטאובלאסטים, קונדרובלאסטים, אדיפוציטים, תאים המטופויטים ותאי עצב כולל אסטרוציטים ונוירונים אשר מבטאים נוירופילמנט, sodium channel protein ופנוטיפים נוירו-משדרים שונים.


מיקי שחם, בנק החיים, מבהיר כי השתלה של תאים אלו למוח החולדה הראתה שהם התקיימו למשך שלושה חודשים והציגו פעילות הגירה ומורפולוגיה טיפוסית דמוית-נוירון.


מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, דם טבורי ובנקאות דם טבורי, מבעלי החברות האחיות בנק החיים וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים | רפואה התחדשותית | רפואה מחדשת | רפואה רגנרטיבית | Regenerative Medicine | Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.


ליקי שחם, פיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:

·  השתלות לחולים מבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.

·  סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות מספר תאים גבוה.

·  טיפול במספר מחלות שונות במהלך החיים.

הודע ע"י ליקי שחם כי בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות בנק החיים, בלבד
Best US swiss made replica watches are of high quality. Wish you find your perfect fake watches here.

Would you like to buy us cheap fake watches? This website can off help.


חזרה למאמרים»


לאתר בנק החיים

מאמרים דם טבורי

להגרלת מנוי שימור דם טבורי חינם