שימור דם טבורי תאי גזע

מיקי שחם, "בנק החיים" – דם טבורי, מביא לקט נוסף של פרסומי מדע ורפואה מהעולם: דם טבורי כמקור ל-תאי גזע אנדותליים פעילים -הרחבה של תאי גזע אנדותליים למטרות טיפוליותמיקי שחם, "בנק החיים" – דם טבורי, מביא לקט נוסף של פרסומי מדע ורפואה מהעולם: דם טבורי כמקור ל-תאי גזע אנדותליים פעילים -הרחבה של תאי גזע אנדותליים למטרות טיפוליות


בידיים שלנו, יחידת דם טבורי אחת יכולה להפיק בין 5-30 תרביות, כאשר תפוקה זו מותנית חלקית בנפח הדם הטבורי.


מיקי שחם, "בנק החיים", מוסיף - מבהיר כי עם זאת, דם טבורי בנפחים דומים יכול להניב כמויות שונות של תרביות, מה שמציע שתרכובת תאי הגזע שונה בין כל יחידה.


בשלבים המוקדמים של היווצרות תרבית ה-תאי גזע אנדותליים, תאים אנדותלים עם התכונות של תאי גזע נשארים בתרבית, ומציגים יכולת חידוש עצמי ואת התכונה של מתן עלייה לתרביות שניות.


תפוקה של תרביות שניות שהושגו מתרביות עיקריות משתנה בין 20-60, מה שמציע שתרביות עיקריות הינן שונות במונחים של כמות תאי האב האנדותלים-קלונוגניים, מה שמקף הטרוגניות של אוכלוסיות תאי גזע אנדותליים מדם טבורי במחזור הדם במונחים של פוטנציאל תאי גזע.


היווצרות של תריבות שינות יכולה לשמש בתור תהליך הרחבה רב עוצמה, כאשר תרבית משנית אחת יכולה לתת עלייה ל-107 תאים לאחר שני מעברים.


יחידה אחת של דם טבורי יכולה בקלות לתת עלייה ל108-109 תאים אנדותלים, שעדיין גדלים ומתפקדים.


תפוקה זו יכולה לבטח להשתפר, על ידי הגדלת כמויות תאי האב האנדותלים-קלונוגניים בתוך התרביות העיקריות.


אמצעי תרבית התא האנדותלי המסחרי הקיים פועל בעיקר על התרבות תא אנדותלי.


אמצעי זה ככל הנראה לא מותאם לגמרי לצעדים הראשונים של היווצרות תרבית מ-תאי גזע אנדותליים, בגלל שהוא צורך במהרה את בריכת תאי האב האנדותלים שעדיין נמצאת בתוך תרביות מ-תאי גזע אנדותליים, מה שמגביל את יכולתו לייצר תרביות משניות.


אמצעים שמטיבים עם חידוש עצמי של תאי גזע שכאלו יגדילו את מספר התרביות המשניות שניתן להפיק. אנו כרגע מפתחים אמצעי נטול-נסיוב עם יכולת חידוש עצמי ספציפית זאת.


לפי מיקי שחם, מחברת "בנק החיים", דם טבורי מהווה המקור היישומי הטוב ביותר, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים כיום ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. מהיות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות חידוש איברים.


סוגיה חשובה נוספת היא בטיחות תהליך ההרחבה.


אימתנו תרבית של תאי גזע אנדותליים במכשירי תרבית סגורים, משלב היווצרות התרבית הראשוני עד לשלב ההקפאה הסופי. השתמשנו במערכות תרבית סגורות 25 cm2 (Clinicell) שפותחו על ידי Mabio (Toucoing, France), שבהם כלים ניסויים שונים (מכשירי חיבור, שקיות סטריליות) פותחו על ידי MacoPharma (Tourcoing, France) יכולים להתחבר למכשיר התרבית כדי לבקר שינויים באמצעי, ניתוק תאי ומעברים.


הצגנו שתאים חד גרעיניים מדם טבורי מפיקים תרביות עיקריות ומשניות במכשירים אלו עם תפוקה ברת השוואה לזו שהושגה בתרביות פתוחות.


תרביות עיקריות של תאי גזע אנדותליים שגדלו במכשיר תרבית ראשוני אחד יכולות להתחלק לשני מכשירים כדי לייצר תרביות משניות, ואז ל-16 מכשירים במעבר 2, כדי להפיק למעלה מ-2x107 תאים אנדותלים. הצגנו גם שניתן להקפיא תאים ישירות במכשירי תרבית סגורים אלו, ולהפיק למעלה מ-90% תאים חיים לאחר ההפשרה.


תאים מופשרים הינם זמינים ישירות לניסויים נוספים ללא מניפולציה מלבד החלפת אמצעי ההקפאה עם אמצעי תרבית.


מערכת תרבית סגורה זו לפיכך נוחה יותר לשימוש עתידי של תאים אנדותלים מ-תאי גזע אנדותליים של דם טבורי למטרות טיפוליות.


מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, דם טבורי ובנקאות דם טבורי, מבעלי החברות האחיות - בנק החיים וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים | רפואה התחדשותית | רפואה מחדשת | רפואה רגנרטיבית | Regenerative Medicine | Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.


מיקי שחם, בנק החיים, פיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:


·  השתלות לחולים מבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.


·  סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות מספר תאים גבוה.


·  טיפול במספר מחלות שונות במהלך החיים.


לפי מיקי שחם, בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות - "בנק החיים", בלבד.
With Swiss reliable movements, best panerai replica watches are worth having!

With best quality cheap replica breitling usa, 1:1 swiss breitling replica watches is worth having!
חזרה למאמרים»


לאתר בנק החיים

מאמרים דם טבורי

להגרלת מנוי שימור דם טבורי חינם