שימור דם טבורי תאי גזע

מיקי שחם, ''בנק החיים'' – דם טבורי, מביא לקט נוסף של פרסומי מדע ורפואה מהעולם: דם טבורי כמקור ל-תאי גזע אנדותליים פעילים -אימות במודלים פרה-קלינייםמיקי שחם, ''בנק החיים'' – דם טבורי, מביא לקט נוסף של פרסומי מדע ורפואה מהעולם: דם טבורי כמקור ל-תאי גזע אנדותליים פעילים -אימות במודלים פרה-קליניים


מחקרים רבים הציגו שתאים אנדותלים מ-EPC הינם פעילים בשיפור רה-וסקולריזציה של רקמות איסכמיות.


הם גם מציגים ש-תאי גזע אנדותליים מדם טבורי הינם יעילים בהרבה מאלו שנלקחו מדם היקפי בוגר ביצירה פעילה של מבנים וסקולריים יציבים בתוך רקמות איסכמיות אלו.


מיקי שחם, "בנק החיים", מוסיף - מבהיר כי עם זאת, רוב הניסויים הללו בגוף החי בוצעו על עכברים עם ליקוי במערכת החיסונית, לא בהכרח מנבאים מה יקרה אצל מטופלים.


ראשית, המערכת הוסקולרית של העכבר הינה שונה מאוד מזו של בני אדם, והחלמה טבעית מאיסכמיה גבוה הרבה אצל חיות אלו, ושנית, מכיוון שלעכברים היה ליקוי במערכת החיסונית, מידע על דלקתיות ותגובה של המערכת החיסונית לוקה בחסר.


הביולוגיה הוסקולרית של החזיר נראית דומה יותר יחסית לזו של בני אדם, ובשל סיבה זו, חיה זו נחשבת בתור מודל מנבא למחלות לב.


עם זאת, מכיוון שהחזירים שהובאו לשימוש הינם כשירים-חיסונית, תאי דם טבורי אנושיים לא יכולים להיחקר בחיות אלו, וטכניקות בדבר טיהור והרחבת תאי גזע אנדותליים חייבות לעבור התאמה למודל חיה זה. כמה מחקרים כבר תיארו טיהור של תאי גזע אנדותליים מדם היקפי של חזיר, והראו את היעילות שלהם במחלות איסכמיות.


על ידי ביצוע טרנספוזיציה לטכנולוגיית ה-תאי גזע אנדותליים מדם טבורי שלנו ועל ידי התאמת שיטות מפורסמות, אנו כרגע מפיקים תאי גזע אנדותליים חזיריים נולדים אשר נמצאים תחת אפיון למטרת קביעת התכונות הפנוטיפיות והתפקודיות שלהם בהשוואה לאלו של בני אדם.


אנו לאחר מכן נשווה את היעילות של תאי גזע אנדותליים במודלים איסכמיים שבוצעו בחזירים מאותו מקור או מחיות שאינן קשורות גנטית.


מחקר זה ייתן רמזים בדבר היעילות של תאי גזע אנדותליים חזיריים נולדים ועל גבולות הסבלנות של תאי שתל בתנאים אלוגניים.


בגלל הטרופיזם שלהם לאתרי ניאו-אנגיוגנזה והיכולת האנגיוגנית החזקה שלהם, תאי גזע אנדותליים מייצגים כלי טיפולי פוטנציאלי למחלות עורק היקפי.


עם זאת, השימוש ב-תאי גזע אנדותליים אוטולוגיים בטיפול תאי מוגבל בגלל הנדירות של תאים אלו בדם היקפי בוגר.


בנוסף, תאי גזע אנדותליים של מטופלים עם מחלות עורק היקפי עשויים להיות שונים-פונקציונאלית, כאשר שינויים אלו אחראים במישרין או בעקיפין למחלה הוסקולרית שלהם.


לפי מיקי שחם, מחברת "בנק החיים", דם טבורי מהווה המקור היישומי הטוב ביותר, שכן תאי גזע מדם טבורי ראשוניים יותר – אינם נושאים עדיין מערכת חיסונית. עשרות מחלות וטיפולים באמצעות תאי גזע מדם טבורי נחקרים כיום ומצויים בניסויים קליניים במסגרת רפואת חידוש האיברים והריפוי התאי. מהיות תאי גזע שמקורם בדם טבורי בעלי יכולת התמיינות לסוגים שונים של תאי גוף, עשויים גם הם לשרת השתלות חידוש איברים.


דם טבורי מכיל יותר תאי גזע אנדותליים מדם היקפי, שהם פונקציונאליים ויכולים לעבור הרחבה במעבדה.


עם זאת, תאים אנדותלים אלו מבטאים סמנים של אלו-חיסוניות, ויידחו מצד המטופל בתנאים אלוגניים. אם היעילות של תאי גזע אנדותליים מדם טבורי תוצג במודלים פרה-קליניים מנבאים, יתאפשר להשתמש ביחידות דם טבורי קפואות מבנקי דם טבורי קיימים.


עם זאת, המחקרים שלנו מראים שתנאי ההקפאה אשר משמשים את השימור הקריוגני של דם טבורי אינם מותאמים לגמרי לשיקום תאי גזע אנדותליים לאחר ההפשרה. תאי גזע אנדותליים פונקציונאליים מושגים מיחידות דם טבורי קפואות אלו, אך בכמויות נמוכות בהשוואה לדם טבורי טרי.


תנאי הקפאה ו/או שיפור בתהליך היווצרות התרבית לפיכך נדרשים להתרת השימוש בבנקי דם טבורי קיימים אלו.


סוגיה חשובה נוספת היא להרחיב את התאים בתנאים שתואמים לשימוש קליני. אנו כרגע עובדים על נושא זה בעזרת מערכות תרבית סגורות ואמצעי נטול-נסיוב המותאמים לשלבים שונים של התרבית, השלב הראשוני של היווצרות התרבית וצמיחת האוכלוסייה, הרחבה והקפאה.


ברגע שהיעילות והבטיחות של תאים אנדותלים מ-EPC יאומתו במודלים איסכמיים אשר יבוצעו על חיות גדולות, ניסויים קליניים יהיו מוכנים להתחיל בקוהורטות מטופלים נבחרות.


מיקי שחם – מומחה לתאי גזע, דם טבורי ובנקאות דם טבורי, מבעלי החברות האחיות - בנק החיים וסיטוג'ן, ימשיך לעדכן את הגולשים בנושא תאי הגזע והדם הטבורי – בכלל, ורפואת חידוש איברים | רפואה התחדשותית | רפואה מחדשת | רפואה רגנרטיבית | Regenerative Medicine | Gene Therapy, העושה שימוש בתאי גזע שמקורם בדם טבורי ומקורותיהם האחרים - בפרט.


מיקי שחם, בנק החיים, פיתח את טכנולוגיית ומכשיר הסיטוג'ן - הטכנולוגיה הראשונה בעולם באמצעותה ניתן לאסוף מספר תאי גזע מדם טבורי הגבוה משמעותית (בכ- 80%) שיכול לשרת גם:


·  השתלות לחולים מבוגרים ולא רק בילדים כפי המצב עד היום.


·  סדרות השתלות של רפואה רגנרטיבית / רפואת חידוש איברים, הדורשות מספר תאים גבוה.


·  טיפול במספר מחלות שונות במהלך החיים.


לפי מיקי שחם, בארץ, הטכנולוגיה זמינה ללקוחות - "בנק החיים", בלבד.

For additional information about aaa cheap rolex replica watches websites: read more.

The hot website offers first cheap tag heuer replica watches online at affordable prices for men and women.
חזרה למאמרים»


לאתר בנק החיים

מאמרים דם טבורי

להגרלת מנוי שימור דם טבורי חינם